Algemene Voorwaarden

Van toepassing bij huur en verblijf in de vakantiehuizen, b&b en het terrein van Sikory Hill

Definities:

Huurder – persoon die de reservering maakt en instemt met deze voorwaarden van Sikory HIll
Gast  – persoon die na registratie mag verblijven op het terrein van Sikory Hill en instemt met deze voorwaarden.
Verhuurder – persoon die optreed als administrateur en beheerder namens de eigenaar van Sikory Hill

1.    Aanmelden

1.1. Gasten zijn verplicht om bij het aanmelden aan de verhuurder een geldig identiteitsbewijs met foto te tonen.

1.2.Indien de gast weigert om een geldig identiteitsbewijs te tonen mag de verhuurder de toegang tot het terrein en opstallen weigeren.

1.3. Op het aanmeldingsformulier dient de gast zelf zijn of haar voor- en achternaam in te vullen.

1.4. Op verzoek van de gast zal de verhuurder de overige gegevens invullen en kan de gast voor dit doel het identiteitsbewijs (of kopie) achterlaten bij de verhuurder.

2.    Verblijf

2.1. Met het verblijf op het terrein van de verhuurder gaat de gast akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2. De woning / kamer wordt per dag verhuurd. Een verhuur dag start vanaf 16:00 uur en eindigt de volgende dag om 10:00 uur.

2.3. De gast is niet gerechtigd om zijn of haar verblijfsrecht over te dragen aan andere personen, ook tijdens de periode dat deze de woning / kamer / staanplaats heeft gehuurd.

2.4. Het is de gast niet toegestaan om niet aangemelde gasten toegang te verschaffen tot het terrein of gehuurde vakantiewoning, kamer of staanplaats.

2.5. Voor het gehele terrein geldt een nachtrustperiode vanaf 22:00 tot aan 7:00 de volgende dag.

2.6. Tijdens de nachtrustperiode is de gast bij gebruik maken van de faciliteiten verplicht om dit te doen op een manier waarbij de rust van de overige gasten op geen enkele manier verstoord wordt.

2.7. Bij het verlaten van de woning of gastenkamer dient de gast de dakramen en uitgangsdeur te sluiten.

2.8. Op de dag van vertrek dient de woning / kamer in een opgeruimde staat te zijn (vuilnis in de daarvoor bestemde containers, as verwijdert van de grill, een schone vaat, gebruikt linnengoed in de wasmand enz.) Anders wordt de huurder extra schoonmaakkosten van 150 PLN in rekening gebracht. Bij te laat inleveren van de sleutels op de dag van vertrek wordt een bedrag van 120 PLN in rekening gebracht waarna de gast maximaal 2 uur de tijd heeft om alsnog te vertrekken.

3.    Overige voorwaarden

3.1. In de vakantiewoningen, inclusief de ruimtes van de b&b, is het – overeenkomstig met de Poolse wet – verboden om sigaretten te roken of tabaksproducten te gebruiken.

3.2. Overtreding van het verbod op roken of het gebruik van tabaksproducten in de ruimtes van de b&b heeft tot gevolg dat de gast akkoord gaat met betaling van de kosten voor ontsmetting van de ruimte voor een bedrag van PLN 250,00.

3.3. De huurder draagt de volledige materiële en wettelijke verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of vernietiging van apparatuur of faciliteiten van verhuurder veroorzaakt door de huurder zelf of onder zijn/haar naam mede aangemelde gasten. De huurder is verplicht om de staat van de apparatuur te controleren (de lijst met apparatuur is beschikbaar in de woning / kamer) bij eerste betreding van de woning / kamer en eventuele gebreken onmiddellijk te melden.

3.4. Vanwege de brandveiligheid is het verboden om in de vakantiewoning of ruimtes van de b&b een kachel, strijkijzer of andere elektrische apparatuur te gebruiken welke geen onderdeel uitmaken van de standaard apparatuur in vakantiewoning of ruimtes van de b&b. Uitgezonderd zijn opladers en voedingen van audiovisuele apparatuur en computer- en telefonieapparatuur. Open vuur, bijvoorbeeld het branden van kaarsen, zijn in de vakantiewoning en ruimtes van de b&b ten strengste verboden.
De gast wordt verzocht om sigarettenpeuken of gebruikte lucifers niet in de afvalbakken te gooien, geen brandbare materialen mee te nemen of te bewaren evenals het bij zich hebben van bijtende of onaangenaam geurende stoffen.

3.5. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van geld, waardepapieren, kostbaarheden, enige andere zaken of voorwerpen van waarde of voor objecten van wetenschappelijke- of artistieke-waarde. Op het terrein mag per vakantiewoning of gastenkamer één auto worden geparkeerd op de daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn onbewaakt en het parkeren is op eigen risico.

3.6. De b&b biedt haar diensten aan volgens haar eigen standaard. In geval van twijfel over de kwaliteit van de dienstverlening, wordt de gast geacht deze onmiddellijk te melden, zodat hierop kan worden gereageerd.

3.7. Persoonlijke bezittingen door de gast achtergelaten worden op zijn of haar kosten geretourneerd naar een door de gast opgegeven adres. Indien de gast niet reageert worden deze bezittingen 3 maanden bewaard waarna deze worden gedoneerd aan een goed doel of vernietigd.

3.8. In geval van schending van deze algemene voorwaarden, heeft de verhuurder het recht om de verlening van diensten te staken. De gast is hierbij verplicht om onmiddellijk te reageren op de eisen van de verhuurder, tot een verrekening van openstaande bedragen en tot een betaling van eventuele beschadigingen of verliezen, om hierna het terrein van de verhuurder te verlaten.

3.9. De verhuurder kan een gast weigeren die gedurende een vorig verblijf deze algemene voorwaarden schromelijk heeft geschonden – waarbij schade was ontstaan aan eigendommen van de verhuurder of gasten, persoonlijke schade bij een gast, medewerkers of andere personen welke op het terrein van de verhuurder verbleven – of op een andere wijze de rust heeft verstoord op het terrein van de verhuurder.

3.10. Ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen die op het terrein van Sikory Hill verblijven..

4.    Boekingsvoorwaarden

4.1. Boekingen kunnen op de volgende manieren worden gemaakt
a) Online via een formulier beschikbaar op de website
b) Via telefoon
c) Via e-mail

4.2. Tot opdat de aanvraag voor een boeking is bevestigd door de verhuurder en hierop een aanbetaling is ontvangen is de boeking slechts een aanvraag voor een boeking.

4.3. De boeking is definitief onder voorbehoud van een aanbetaling van 30% te voldoen binnen 3 dagen na het maken van de boeking.Het restant van het bedrag, vermeerderd met een borgsom van PLN 500 dient contant te worden voldaan bij de sleuteloverdracht. De borgsom wordt bij vertrek, na gemeenschappelijke inspectie woning / kamer, contant terugbetaald of niet later dan één dag per bankrekening.

4.4. Gegevens voor het maken van de betaling:
PHOLLAND Sp. z o.o.
IBAN: PL 68 1500 1113 1211 1004 4637 0000
BIC (Swift) code: SCFBPLPWXXX

4.5. Geen betaling zoals omschreven in punt 4.3 staat gelijk aan een annulering van de boeking.

4.6. Het doen van een betaling houdt automatisch in dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

4.7. De volledige betaling dient uiterlijk bij aankomst te worden voldaan. De volgende betalingsmethoden zijn mogelijk: contant of bankoverschrijving.

4.8. De regels tot terugbetaling van vooruit betaalde bedragen met betrekking tot een gemaakte boeking zijn als volgt: In geval van annulering door de huurder wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

4.9. Een latere aankomst dan de begindatum van de boeking geeft geen recht op korting. In het geval van een vroegtijdig vertrek blijft het totale bedrag voor het verblijf ongewijzigd.

Deze algemene voorwaarden in het Nederlands zijn een vertaling van de algemene voorwaarden vanuit het Pools. De algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de Poolse wetgeving. Voor zover niet voorzien in de algemene voorwaarden is het Poolse Burgerlijk Wetboek van toepassing.