Regulamin

Obowiązuje przy rezerwacji i zakwaterowaniu w domach wakacyjnych oraz na terenie obiektu Sikory Hill

Definicje:
Najemca – osoba, która dokonuje rezerwacji i akceptuje regulamin obiektu Sikory HIll
Gość – osoba, która po zarejestrowaniu może przebywać na terenie obiektu Sikory Hill i akceptuje regulamin.
Wynajmujący – osoba, która działa jako administrator i dozorca w imieniu właściciela obiektu Sikory Hill

 1. Rejestracja
  1. Goście proszeni są o okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem podczas rejestracji pobytu u wynajmującego.
  2. Jeżeli gość odmawia przedstawienia ważnego dowodu tożsamości, wynajmujący może odmówić dostępu do terenów i budynków.
  3. W formularzu rejestracyjnym gość musi podać swoje imię i nazwisko.
  4. Na życzenie gościa wynajmujący wypełnia inne szczegóły, a gość może w tym celu zostawić dowód tożsamości (lub kopię) właścicielowi.
 2. Pobyt
  1. W przypadku pobytu na terenie wynajmującego, gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin.
  2. Dom wakacyjny wynajmowane jest na dobę. Doba wynajmu rozpoczyna się od godziny 16:00, a kończy następnego dnia o godzinie 10:00.
  3. Gość nie jest uprawniony do przeniesienia swojego prawa pobytu na inne osoby w okresie, w którym wynajmuje dom wakacyjny.
  4. Gość nie ma prawa udzielać niezarejestrowanym gościom wstępu na teren lub wynająć dom wakacyjny.
  5. Na całym terenie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 7:00 następnego dnia.
  6. W czasie ciszy nocnej gość jest zobowiązany do korzystanie obiektu w taki sposób, aby nie przeszkadzać w żaden sposób pozostałym gościom.
  7. Po opuszczeniu domu wakacyjnego gość musi zamknąć wszystkie okna i drzwi wejściowe.
  8. W dniu wyjazdu domu wakacyjnego musi być w dobrym stanie (śmieci w odpowiednich pojemnikach, popiół usunięty z grilla, czyste naczynia, używana pościel w koszu na pranie, itp.) W przeciwnym razie najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami za sprzątania, w wysokości 150 PLN . Jeśli w dniu wyjazdu, klucze zostaną zwrócone później niż określa to doba wynajmu, zostanie naliczona opłata w wysokości 120 PLN, przy czym gość ma maksymalnie 2 godziny na opuszczenie obiektu.
 3. Pozostałe warunki pobytu
  1. W domach wakacyjnych jest zabronione – zgodnie z polskim prawem – palenie papierosów lub używanie wyrobów tytoniowych.
  2. Naruszenie zakazu palenia lub używania wyrobów tytoniowych w domu wakacyjnym. oznacza, że gość zobowiązuje się do zapłaty kosztów dezynfekcji domu za kwotę 250,00 zł.
  3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub urządzeń wynajmowanych, spowodowane przez samego najemcę lub przez jego / jej współ-zarejestrowanych gości. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu urządzeń (lista wyposażenia dostępna jest w domu) przy pierwszym wejściu do domu i natychmiast zgłosić ewentualne usterki.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się korzystania z kuchenki, żelazka lub innego sprzętu elektrycznego w domu wakacyjnym, które nie są częścią standardowego wyposażenia domu wakacyjnego. Wyjątek stanowią ładowarki i zasilacze sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu komputerowego i telefonicznego. Otwarty ogień, na przykład palenie świec, jest surowo zabronione w domu wakacyjnym.
   Gość jest proszony, aby nie wrzucać niedopałków papierosów lub używanych zapałek do pojemników na odpady, nie przenosić ani nie przechowywać materiałów palnych, ani nie używać żrących lub nieprzyjemnie pachnących substancji.
  5. Wynajmujący nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za utratę lub kradzież pieniędzy, kosztowności, jakichkolwiek innych przedmiotów lub przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej. Na terenie posesji jeden samochód może być zaparkowany przy domu wakacyjnym, na wyznaczonych miejscach parkingowych. Miejsca parkingowe są niestrzeżone, a parkowanie odbywa się na własne ryzyko.
  6. Wynajmujący oferuje swoje usługi zgodnie z własnym standardem. W przypadku wątpliwości co do jakości usługi, gość powinien to zgłosić natychmiast, aby można było na to zareagować.
  7. Rzeczy osobiste pozostawione przez gościa są zwracane na jego koszt na adres podany przez gościa. Jeśli gość ich nie odbierze, rzeczy te są trzymane przez 3 miesiące, po czym są przekazywane na cel dobroczynny lub zniszczone.
  8. W przypadku naruszenia regulaminu, wynajmujący ma prawo do zaprzestania świadczenia usług. Gość jest niniejszym zobowiązany do niezwłocznego uregulowania zaległych kwot oraz do pokrycia wszelkich szkód lub strat, po czym do opuszczenia terenu właściciela.
  9. Wynajmujący może odmówić ponownego wynajmu gościowi, który rażąco naruszył regulamin w czasie poprzedniego pobytu – w którym wyrządzono szkodę właścicielowi lub gościom, szkody personalne innych gości, pracowników lub innych osób, które pozostawały w lokalu właściciela – lub w inny sposób zaburzyło to spokój w na terenie i w obiektach wynajmującego.
  10. Rodzice lub jej opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie i w obiektach wynajmującego.
 4. Media
  1. Wykorzystanie mediów w domu wakacyjnym – m.in. korzystanie z wody, prądu, ogrzewania, internetu – jest wliczone w cenę najmu na warunkach normalnego użytkowania. W przypadku nadmiernego zużycia mediów przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę za nadmierne zużycie.
  2. Łącząc się z bezpłatnym internetem, gość wyraża zgodę na warunki korzystania z usługi.
  3. Media są dostarczane przy zachowaniu należytej starannośc, a wynajmujący nie może ponosić odpowiedzialności, zwłaszcza gdy zakłócenie mediów jest spowodowane przez operatora lub sieć dystrybucyjną od operatora.
  4. W przypadku zakłóceń mediów gość może powiadomić wynajmującego. Po powiadomieniu wynajmujący skontaktuje się z dostawcą mediów, poinformuje najemcę o czasie trwania zakłócenia i może zapewnić gościowi alternatywę dla przerwanych mediów.
 5. Warunki rezerwacji
  1. Rezerwacji można dokonać w następujące sposoby:
  2. a) Online za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
   b) Telefonicznie
   c) Poprzez e-mail
  3. Dopóki wniosek o rezerwację nie zostanie potwierdzony przez wynajmującego a zostanie wpłacona zaliczka, rezerwacja jest tylko wnioskiem o rezerwację.
   Rezerwacja jest ostateczna pod warunkiem wpłacenia zaliczki w wysokości 30%, płatnej w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji, pozostała kwota plus depozyt w wysokości 500 PLN musi zostać zapłacona gotówką przy odbiorze kluczy. Depozyt jest zwracany w gotówce w dniu wyjazdu, po wspólnej kontroli domu, lub na konto bankowe – nie później niż w ciągu jednego dnia.
  4. Dane do dokonania płatności:
   PHOLLAND Sp. z o.o.
   IBAN: PL 68 1500 1113 1211 1004 4637 0000
   BIC (Swift) code: SCFBPLPWXXX
  5. Brak płatności, o której mowa w punkcie 5.3, jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
  6. Zapłata zaliczki równocześnie oznacza że rezerwujący zapoznał się i akceptuje postanowieia niniejszego regulaminu.
  7. Pełną opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu. Możliwe są następujące metody płatności: gotówka lub przelew bankowy.
  8. Zasady zwrotu przedpłaconych kwot związanych z dokonaną rezerwacją są następujące: w przypadku anulowania przez najemcę, zaliczka nie zostanie zwrócona.
  9. Późniejszy przyjazd niż data rozpoczęcia pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją, nie uprawnia do zniżki. W przypadku wcześniejszego wyjazdu całkowita kwota za pobyt pozostaje bez zmian.

Regulamimi zostały sporządzony zgodnie z polskim prawem. W zakresie nie przewidzianym w niniejszym regulaminie stosuje się polski kodeks cywilny.