Voorwaarden Internet

Beschikbaar in het vakantiehuis en op het terrein van Sikory Hill

 1. Algemene bepalingen
  1. Voorwaarden van de draadloze internettoegangsdienst – Hotspot (hierna de “Voorwaarden” genoemd) definieert de regels voor het gebruik van de internettoegangsdienst (“Service”) geleverd door PHOLLAND Sp. z o.o., gevestigd in Czaplinek (postcode 78-550), hierna Sikory Hill genoemd.
  2. De dienst kan worden gebruikt door elke natuurlijke of rechtspersoon, evenals door elke organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid opgericht in overeenstemming met de wet, hierna te noemen de “Gebruiker”, na inloggen op HotSpot.
  3. Inloggen op de HotSpot-service betekent acceptatie van deze voorwaarden.
  4. Bij niet-acceptatie van deze voorwaarden dient de Gebruiker zich onmiddellijk af te melden van de HotSpot.
  5. Deze voorwaarden treden in werking op 10 januari 2022. en kunnen op elk moment worden gewijzigd door nieuwe voorwaarden op de website sikoryhill.pl te plaatsen.
 2. Verplichtingen en reserveringen
  1. Als onderdeel van de Service zal Sikory Hill er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Service op het hoogste niveau wordt geleverd. Sikory Hill behoudt zich echter de mogelijkheid voor van onderbrekingen in de werking van de HotSpot als gevolg van onderhoudswerkzaamheden en andere willekeurige gebeurtenissen.
  2. Internettoegang is niet commercieel.
  3. Om redenen van netwerkbeveiliging en prestatie kan de beschikbaarheid van alle netwerkdiensten niet worden gegarandeerd.
  4. De gebruiker krijgt een bandbreedte toegewezen met een maximale doorvoer van 8 Mb/s (download) en 8 Mb/s (upload).
  5. De sessie duurt alleen voor de periode zoals aangegeven op de voucher – na deze tijd vervalt de voucher.
  6. Het gratis WiFi-internet in Sikory Hill is gebaseerd op LTE mobiel internet en wordt gedeeld tussen alle gasten volgens een fair use-beleid. Op goede dagen is de maximale snelheid voor alle gasten samen 30 Mb/s, gemiddeld ongeveer 15 Mb/s, afhankelijk van de weersomstandigheden en hoe druk het mobiele netwerk is.
 3. Gebruikersverplichtingen
  1. Het gebruik van het netwerk van toegangspunten is geheel voor risico van de Gebruiker.
  2. De Gebruiker die gebruik maakt van de Service is verplicht zich aan de wet te houden, geen illegale inhoud te verspreiden en aanvaard de algemene principes voor het gebruik van internet.
  3. Gebruiker is verplicht het apparaat waarmee hij de Service gebruikt afdoende te beveiligen tegen onbevoegde toegang van buitenaf en, in het geval van een computer, te beschikken over antivirussoftware.
 4. Voorbehoud – afwijzing van aansprakelijkheid
  1. Bij overtreding van de Voorwaarden behoudt Sikory Hill zich het recht voor om de toegang tot de HotSpot onmiddellijk te blokkeren.
  2. Sikory Hill is niet verantwoordelijk voor de gegevens die door de gebruiker worden verzameld of verzonden.
  3. Sikory Hill behoudt zich het recht voor om beperkingen op het gebruik van toegang in te voeren om de juiste werking van het netwerk te beschermen, met name beperkingen op de toegang tot individuele internetdiensten of de maximale hoeveelheid verzonden gegevens.
  4. Sikory Hill is niet verantwoordelijk voor enige schade die de Gebruiker kan oplopen in verband met het gebruik van toegang, in het bijzonder voor:
   1. verlies van gegevens of vernietiging van de software van de Gebruiker;
   2. openbaarmaking van de gegevens van de Gebruiker;
   3. vertragingen bij het ontvangen of verzenden van gegevens door gebrek aan verzending, onjuiste verzending, vertragingen of onderbrekingen in de toegang.
 5. Slotbepalingen
  1. Sikory Hill behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Voorwaarden te wijzigen.
  2. Op aangelegenheden die niet onder deze regeling vallen, is het algemeen toepasselijk recht van toepassing.
  3. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website https://www.sikoryhill.pl/wifi-nl en in bij de vakantiehuizen van Sikory Hill.