Atrakcyjne działki na sprzedaż w naszej okolicy

Witam! Czasami dostajemy pytanie, czy mamy jakąś ziemię na sprzedaż lub czy znamy kogoś, kto ma. Cóż, chociaż sami nie mamy nic na sprzedaż, niektórzy z naszych dobrych znajomych to robią i umieściliśmy to na tej stronie. Działki sprzedawane przez właściciela.

Działka nad jeziorem Ciemino

Grabno, Grzywnik, Gm. Borne Sulinowo, Zachodniopomorskie

61.000 zł. (25 zł/m2)

Dwie piękne działkach zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i rekreacyjna  w pobliżu jeziora i lasów, 6km od wyjście droga ekspresowa S11 (Poznań-Koszalin) i 12km od centrum Szczecinka.

All Inclusive Powierzchnia 2464 m²

All Inclusive Wymiary:  62×38

All Inclusive Okolica: las, jezioro

All Inclusive Typ działki:  budowlana

All Inclusive  Ogrodzenie: nie

All Inclusive Położenie: pod miastem

All Inclusive Media: prąd

Zamieszkaj nad jeziorem Ciemino

Odkryj miejsce na Twój dom w malowniczej miejscowości Grabno nad jeziorem Ciemino.

Prezentujemy wyjątkową działkę gruntu o powierzchni 2464m2 położoną na działce o numerze  20/108 i 20/109 w miejscowości Grabno , obręb ewidencyjny Grzywnik, Gmina Borne Sulinowo.

To miejsce może być Twoją strefą relaksu  w ciszy i spokoju lub miejscem na budowę swojego wymarzonego domu.

Działka otoczona jest jeziorem i lasami.

Na działce znajduje się miejsce na wc/prysznic.

Dojazd drogą utwardzoną. Prawo dostępu do wszystkich dróg prywatnych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Na sąsiednich działkach zabudowa mieszkaniowa, letniskowa i rekreacyjna.

Działki w planie zagospodarowania  działka oznaczona jako 10MNL,Ut

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10MNL,Ut Przeznaczenie terenu – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, teren zabudowy usług turystyki z wyłączeniem pół namiotowych i karawaningowych;

Zagospodarowanie działki i kształtowanie zabudowy:

  1. wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 5 m,
  2. geometria dachów – pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe,
  3. nachylenie połaci dachowych – 35o do 50o,
  4. powierzchnia zabudowy- nie więcej niż 30% powierzchni działki,
  5. powierzchnia biologicznie czynna- nie mniej niż 60% powierzchni działki,
  6. wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,05 do 0,6;

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: minimalna powierzchni działki 1200 m2,a minimalna szerokość frontu działki 40 m.

Ustalenia komunikacyjne, ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej : obsługa komunikacyjna – z drogi 01KDD.

Liczba miejsc postojowych .Dla budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej ustala się minimum 1 miejsce postojowe na terenie nieruchomości,

Dla obiektów turystycznych – 1 stanowisko na 4 miejsca noclegowe i min.1 stanowisko dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

Zasilanie w energię elektryczną – skrzynka energetyczna na granicy działki.

Zaopatrzenie w wodę – w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

Docelowo z sieci wodociągowej, dopuszcza się tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych. Dla potrzeb przeciwpożarowych, zaopatrzenie z sieci wodociągowej z uwzględnieniem hydrantów, średnica projektowanej sieci nie mniejsza niż 90 mm;

Odprowadzenie ścieków – docelowo odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Średnica projektowanej sieci grawitacyjnej nie mniejsza niż 200 mm i tłocznej nie mniejsza niż 32 mm,

Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków w obrębie terenów, o ile możliwości ich zabudowy zostaną zachowane.

Teren chroniony akustycznie, jako tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, Jeśli szukasz sielskiego klimatu i cichej okolicy to umów się  na prezentację.

Więcej informacji można uzyskać u Małgorzaty Szcztyńskiej Tel. 601 779 379

Dziękujemy za zainteresowanie i prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji.